Balon Sinusplasti

Balon Sinusplasti ile sinüzit tedavisi geçmişten günümüze pek çok farklı yöntem ile yapılmaktadır. Tedavilerde son gelişmeler neticesinde en çok kullanılanlarından biri olarak balon sinoplasti yöntemi kendini göstermektedir. Ancak bu yöntemin anlaşılabilir hale gelebilmesi açısından öncelikle hastalığın neden oluştuğunun bilinmesi gerekmektedir. Böylece bireyler balon sinoplasti yönteminin ne amaçla kullanıldığını ve gibi sonuçlar doğurduğunu daha net bir şekilde görebilmektedir.

Sinüsler, yüzün farklı bölgelerinde bulunan hava kabarcıklarının genel isimleridir. İnsanların günlük yaşamlarına devam edebilmeleri açısından sinüslerin değişik görevleri olduğu bilinmektedir. Alın, geniz, burun ve göz çevresinde rastlanan sinüs dokuları keselere de benzetilmektedir. Benzetilen keselerin uçları açık olan kısımları burun içlerine kanallar ile bağlanmaktadır.

Frontel Balon Sinusplasti

Bağlı olan kanallardan ise mukus transferi gerçekleştirilmektedir. Çünkü sinüsler, burun içlerinin nemli kalmasını sağlayan, aynı zamanda da solunan havanın temiz olmasında etkin rol oynayan mukusların üretildikleri dokulardır. Kişilerin alerjik bünyeleri, üst solunum yolu enfeksiyonları geçirmeleri ise sinüs kanallarının tıkanmasına neden olmaktadır. İstenen şekilde çalışmayan kanallar sinüs iltihabı olarak bilinen sinüzit rahatsızlığının ortaya çıkmasına kapı aralamaktadır. Sinüsler öncelikle kapalı olan kanallar ile burun içlerine iletemedikleri mukusları kendi yapıları içinde toplamaya başlamaktadır. Toplanan mukuslar ise zaman içinde yapılarını değiştirerek bakteri üretimi için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Bakterilerin üremeye başlamasından sonra iltihaplanmanın hızı artarak yüzün her bölgesinde görülen sinüslerin dolmasına neden olmaktadır. Tedavinin yapılabilmesi için ise sinüs kanallarının açılması, mukusun yeniden olması gerektiği şekilde transfer edilmesi gerekmektedir.

Balon sinoplasti ile sinüzit tedavisi

Sinüzit sadece balon sinoplasti ile tedavi edilebilen bir rahatsızlık değildir. Hastalığın farklı evreleri ve oluşum süreçleri bulunmaktadır. Öncelikle her evreye göre değişim gösteren bir tedavi yönteminin izlendiğinin bilinmesinde fayda vardır. Bir haftaya kadar uzayabilen akut aşamasında hafif medikal desteği ile hastalıktan kurtulmak mümkündür. Subakut sinüzit olarak tanım alan türde ise hastalığın süresi bir ayla üç ay arasında devam etmektedir. Süreç içerisinde tedavi olarak hekimler antibiyotik kullanımını tercih etmektedir. Pek çok hastanın düzenli antibiyotik kullanımı ve doktor tavsiyelerine uymaları halinde rahatsızlıklarından kurtuldukları bilinmektedir. Ancak üç aydan uzun süreden beri devam eden sinüs iltihaplarında ilaç destekli olan tedavilerin işe yarama ihtimali oldukça düşüktür. Bu gibi durumlarda doktorlar değişik ameliyat seçeneklerini hastalarına sunmaktadır. Sunulan yöntemler arasında balon sinoplasti de kendini göstermektedir.

Sinüzit Balon Sinoplasti ameliyatı nasıl gerçekleşiyor?

Geçmiş yıllarda yapılan sinüzit ameliyatlarında sistem olarak kesilerek gerçekleştirilen yöntemlerin uygulandığı bilinmektedir. Genel anestezi altında olan hastalar, operasyon sonrasında belli izlerle yaşamak zorunda kalmaktadır. Ancak tıbbi teknolojilerin gelişmesinden sonra kesik açılarak yapılan operasyonlar mümkün olduğunda ertelenmeye başlanmıştır. Balon sinoplasti de bu şekilde yapılan ameliyatlar kategorisinde kendini göstermektedir. Ameliyatın genel amacı sinüslerin görevlerini yerine getirebilir hale gelmesini sağlamaktır. Bahsedildiği üzere sinüzit neticesinde sinüs kanalları mukus salgılayamayacak şekilde kapanmaktadır. Balon sinoplasti yöntemi ile bireylerin hiçbir kesik olmaksızın sinüs kanalları genişletilmektedir. Yapılan işlemler neticesinde hastaların sinüs kanallarına balonlar yerleştirilmektedir. Yerleştirilen balonlar neticesinde açılan kanallar ile birlikte sinüslerde birikmiş olan mukusun temizlenmesi de sağlanmaktadır. Böylece rahatsızlığın belirtileri de ortadan kalkmış olmaktadır.Balon Sinusplasti OperasyonuKişilerin balon sinoplasti ile tedavi olabilmeleri için kronik rahatsızlıklarının bulunması gerekmektedir. Yani bu operasyon şeklinin her hasta için uygun olduğunu düşünmek oldukça yanlıştır. Operasyonun hangi hastalar için uygun olduğunun kararı uzman hekimler tarafından verilmektedir. Hastaların bu işlemi tercih etmek ya da istemek gibi bir alternatifleri bulunmamaktadır. Operasyon kararının verilmesinde hastanın hikâyesi ve bilgisayarlı şekilde çekilen tomografiklerinden elde edilen sonuçlar etkin rol oynamaktadır. Bu yöntem özellikle nazal polip oranı oldukça yüksek olan hastalar için uygun değildir. Ancak bahsedildiği üzere tıp, kesik açılarak oluşturulan operasyonlara farklı alternatifler getirmiştir. Artık nazal polip için uygulanan operasyonlarda da kesik olmadan yapılan ameliyatlar kullanılmaktadır. Bu sayede iyileşme sürecinden yana da istenmeyen ameliyat izlerinden yana da bir artı elde edilebilmektedir.

Balon tekniğinin başarı oranı nedir?

Balon sinusplasti tekniği genel olarak dar olan sinüs kanallarının yeniden işlevsel hale getirilmesini amaçlamaktadır. Bunun için tıkalı olan kroner damarlarının bulunması yapılan ilk işlemlerden biri olarak görülmektedir. Öncelikle operasyonun gidişatının rahat olması ve hastaların kendilerini daha iyi hissedebilmeleri için ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır. Uzman hekimler ilk adımda hastalara burun endoskopisi yapmaktadır. Yapılan işlemler neticesinde hangi sinüs kanallarının tıkalı olduğu kısa süre içerisinde anlaşılmaktadır. Krateter ile dar olan sinüs ağızlarına bir balon gönderimi gerçekleştirmek ise işlemlerin diğer aşamasıdır. Bu sayede gönderimi yapılan balonlar sayesinde kanallar genişletilmiş olmaktadır. Ameliyatın sonraki adımı, genişletilmiş olan sinüslerin özel bileşimler ile yıkanarak temizlenmesinden oluşmaktadır. Temizleme işleminin de bitmesinin ardından operasyonun da başarılı olarak bittiği kabul edilmektedir. %99 gibi yüksek bir başarı oranı bulunmaktadır.

Balon Sinusplasti

Uygulanan balon sinusplasti hastalar açısından günlük yaşama dönüş süresinin azalması gibi bir fırsat yaratmaktadır. Yakın geçmişe kadar uygulanan kesikli operasyonlarda günlük yaşama geri dönüş süresi biraz daha uzun zaman alabilmekteydi. Ancak balon sinoplasti yönteminde operasyon ince ekipmanlar ile burun deliklerinden girilmesi ile yapılmaktadır. İşlemlerin devam ettiği süre boyunca herhangi bir şekilde burun içinde kesikler oluşturulmamaktadır. Bu da operasyon sonrasında günlük yaşama dönüşün yanı sıra hastaların daha az ağrı çekmesine olanak tanımaktadır. Üstelik operasyonun olumlu etkileri hemen hemen anında kendini göstermektedir. Çünkü anlatıldığı üzere balonların sinüs kanallarına yerleştirilmesinden sonra ameliyatlara son verilmemektedir. Sinüsler aynı zamanda yıkanarak olması gerektiği hale getirilmektedir. Böylece kişiler temiz sinüsler ile rahat bir nefes alabilmektedir.

Sinüzit ameliyatlarında belli başlı komplikasyonlar bulunmaktadır. En yaygın olarak görülen komplikasyonların başında ise sıklıkla gerçekleşen burun kanamaları yer almaktadır. Burun kanamalarının tedavisinin yapılmasından sonra ortadan kalkmasına karşın hastalar bu gibi yan etkiler görmek istememektedir. Operasyonlar sırasında burun içlerine giren ekipmanların burun dokusuna verdiği zararlar kanamaların temel nedeni olarak gösterilmektedir. Burun sinoplasti komplikasyonları arasında burun kanamaları neredeyse hiç görülmemektedir. Çünkü gelişen teknoloji sayesinde burun içine gönderimi yapılan ekipmanların milimetrelik hale getirilmesi sağlanmıştır. Ekipmanların özellikle alanında uzman hale gelmiş bir doktor tarafından kullanılması ise istenen sonuçların daha kısa sürede alınmasını sağlamaktadır. Bundan ötürü operasyon kararı alınmadan önce hekim konusunda da bir araştırma yapılması gerekmektedir. Hastalar rahat bir şekilde iletişim kuramadıkları hekimler yerine referansları iyi olan ve aralarında iyi bir iletişim oluşan hekimleri tercih etmelidir.

Avantajları neler?

Balon sinoplasti avantajları operasyonun uygulanmasında en etkili unsurları meydana getirmektedir. Öncelikle bahsedildiği gibi operasyonda kesi atılmamaktadır. Bu sayede hastaların hem günlük yaşamlarına hem de iş yaşamlarına 24 saat gibi bir süre içerisinde geri dönül yapabilmeleri sağlanmaktadır. Üstelik bu operasyon tek başına uygulanması zorunlu olan ameliyatlar gibi değildir. Uzmanların uygun gördüğü durumlarda hastalar iki kez anestezi almak yerine bir kez anestezi alarak diğer sinüs operasyonlarını da olabilmektedir. Balon sinoplasti yöntemi ile yakalanan avantajlardan bir diğeri de görülen kanamaların bir hayli az olması ile ilişkilidir. Bu yöntemin kısa sürede sonuç vermesi hastalarda etkinlik süresi açısından soru işaretleri oluşturmaktadır. Ancak balon sinoplasti yöntemi hastaların sinüs kanallarının senelerde açık kalmasını sağlamaktadır.