Sağlıklı bir yaşam sürmek için belli alanlarda özen gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda insanların sağlıkları kısa süre içerisinde bozulabilmektedir. Beyin zarı sarkmaları gibi ciddi problemler sağlığın hızlı bir şekilde bozulmasına neden olmaktadır.

Beyin zarı sarkmaları

Beyin, hayati organlar arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. İnsanların günlük yaşamlarında sağlıklı bir beyne sahip olmadan hayatlarını idame ettirmeleri mümkün olmamaktadır. Beyin hastalıkları başlığı altında pek çok farklı rahatsızlık türü olduğu bilinmektedir. Var olan rahatsızlık türleri gelişen tıp sayesinde eskiye nazaran daha kısa süre içerisinde tedavi edilebilmektedir. Ancak hastalıkların tedavisi için uzman bir hekime mümkün olan en kısa sürede başvurulması gerekmektedir.

Beyincik sarkması

Beyincik sarkması Arnold – Chiary malformasyonu olarak bilinmektedir. Hastalık, beyinciğin omurilik kanalına sarkması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu tanım daha karmaşık bir şekilde, tonsillerin omurga kanalı ile yer değiştirmesi olarak da yapılabilmektedir. Beyincik sarkması sonrasında tek kanalda beyincik ve beyin sapının sıkıştığı görülmektedir. Sıkışıklık neticesinde kanalın tıkanması sonucu görülmektedir. Görülen sonuç neticesinde bireylerin günlük yaşamlarına mani olacak ciddi sıkıntılar yaşadıkları bilinmektedir. Gerek baş ağrıları gerek ense ağrıları hastalık süresince şiddetini artırarak devam edilmektedir. Uzmanlar tarafından tedavisi yapılmayan rahatsızlıklar neticesinde daha ciddi sonuçlar ile de karşı karşıya kalınabilmektedir. Bundan ötürü bireylerin şüphe duydukları durumlarda mutlak suretle bir uzmana görünmeleri önerilmektedir.

Burun hastalıkları ve beyin ilişkisi

Hastalık tedavileri sırasında yaşanan komplikasyonlar neticesinde farklı hastalıklar ya da sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Burun hastalıkları ve beyin ilişkisi de bu aşamada kendini göstermektedir. Bilindiği üzere burun yüzün tam orta kısmında yer almaktadır. Artık burun operasyonları endoskopik yöntemler kullanılarak ince kabloların burun içine iletilmesi neticesinde gerçekleştirilmektedir. Kesi olmaksızın yapılan operasyonlarda burun içinde bulunan farklı kısımlarda işlemler yapılabilmektedir. Ancak dikkatli olunmadığı durumlarda operasyonlar sırasında beyne giden sinirlerin etkilenmesi gibi istenmeyen bit sonuç oluşabilmektedir. Böyle sonuçların yaşanması sonrasında burun hastalıklarının tedavisi beyin hastalıkları ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu alanda kişilerin ve uzmanların vakit kaybetmeden hareket etmesi oldukça önemlidir.

Beyin hastalıklarında belirtiler

Burun hastalıkları neticesinde oluşabilen beyin hastalıklarından biri de beyin apsesidir. Apseler özellikle tedavisi ertelenen şiddetli sinüzit vakalarında görülebilmektedir. Bireylerin bu gibi nedenlerden dolayı sinüziti hafife almamaları gerekmektedir. Bilinen beyin hastalıklarının belirtilerine dayanarak uzman seçimlerinin yapılması da mümkündür. Beyin hastalıklarının genel belirtileri arasında şiddetli be bir bölgede yoğunlaşmış olan baş ağrıları gösterilebilmektedir. Ancak baş ağrıları beyin hastalıklarının tek semptomu değildir. Bu tür hastalıklarda ense köklerinde ağrılar da görülebilmektedir. Aynı zamanda denge bozuklukları, hareket tayininde gereken hızın sağlanamaması da beyin hasarlarına işaret edebilmektedir. Son olarak burundan gelen şeffaf sıvılar burun akıntısı yerine beyin omurilik sıvısı da olabileceği için uzmanlar ile muhakkak görüşülmesi gerekmektedir.

  • Şiddetli baş ağrıları (genelde gece görülmesi)
  • Bulantı, kusma, çift görme, bulanık görme,
  • Bayılma,
  • Denge ve yürüme bozuklukları,
  • Kollarda ve bacaklarda hissizlik,
  • karıncalanma veya güç kaybı,
  • Unutkanlık, kişilik bozuklukları veya konuşma bozuklukları