Sinüzit, günümüzde oldukça çok sayıda kişinin mustarip olduğu rahatsızlıkların başında yer almaktadır. Hastalığın isminin hemen herkes tarafından bilinir olması, atlatması kolay bir rahatsızlık şeklinde nitelendirilmesine neden olmaktadır. Ancak sinüzit, tedavisi yapılmasında farklı komplikasyonlara yol açabilecek olan ciddi rahatsızlıklar arasında bulunmaktadır. Bundan ötürü kişilerin sinüzit rahatsızlıklarından şüphe duymalarından hemen sonra uzman bir hekime danışmaları gerekmektedir. Sinüzit şüphelerinin ortaya çıkmasında bireylerin bilinçli olması ve hastalığın ne şekilde meydana geldiği bilmelerinin etkisi büyüktür.

Sinüzit komplikasyonları nelerdir?

Yüz bölgesinin iç kısımlarında sinüs ismi verilen hava kabarcıkları ya da baka bir deyişle içi boş odacıklar bulunmaktadır. Bu odacıklar pek çok farklı görev yerine getirerek sağlıklı olunmasını sağlamaktadır. Ancak zaman içerisinde yaşanan nezle, grip veya alerjik etmenler sinüslerin hava kanallarının kapanmasına neden olmaktadır. Sinüsler var olan hava kanalları ile buruna ulaşarak burun içlerinin nemli kalmasını sağlayan mukus transferini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda mukus üretimi de yapan sinüsler transferlerini sağlayamadıkları mukusları kendi içlerinde biriktirmeye başlamaktadır. Giderek yapısı değişen ve ağdalaşan mukusların bakteri üretmeye başlaması ise sinüzit rahatsızlığı olarak tanımlanmaktadır. Rahatsızlığın sonucunda meydana gelen intihapların ne kadar devam ettiği ve etkileri ise sinüzit komplikasyonlarına yol açmaktadır. Her insanda değişik olarak görülen komplikasyonlar hastalığın tedavi sürecini de yakından etkilemektedir. Peki, sinüzit komplikasyonları nelerdir?

Sinüzit komplikasyonlarıSinüzit komplikasyonları

Sinüzit komplikasyonlarından önce bu kelimenin anlamının tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Tıbbi açıdan bir hastalığın tedavi sürecinde farklı hastalıklar ya da sorunlar meydana gelebilmektedir. Yan etki şeklinde de tanımlanabilen komplikasyonlarla sinüzit tedavisi sırasında da karşılaşılabilmektedir. Genel açıdan bakıldığında sinüzit içerisinde;

 • Orbital (göz çukuru)
 • İntrakraniyal (kafa içi) komplikasyonlar olduğu görülmektedir.

Orbital olan yan etkiler sıklıkla hastalarda görülmektedir. Bu başlık altında;

 • İnfarmatuvar ödem
 • Orbital selülit
 • Subperiosteal apse
 • Orbital apse
 • Kuvernoz sinüs trambozu yer almaktadır.

Sayılan sinüzit komplikasyon çeşitleri hastalığın ileri seviyelerinde görülme durumuna göre sıralanmıştır. Bu açıdan bakıldığında kuvernoz sinüs trambozunun hayatı riskinin de olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sinüzit tanısının iyi bir şekilde yapılması ve tedavi sürecinin yakından takip edilmesi hastalıktaki hayati olan riski ortadan kaldırmaktadır.

Bilinen iki ana sinüzit komplikasyonundan olan kafa için yan etkiler, kendi arasında dört ana başlıkta incelenmektedir. Bu ana başlıklar;

 • Frontal sinüzit,
 • Etmoid sinüzit,
 • Sfenoid sinüzit,
 • Maksiller sinüzit olarak sıralanmaktadır.

Ana başlıklar altında sıralanmış olan komplikasyon türlerinin tümünün kendi içinde farklı sonuçlarının olduğu bilinmektedir. Meydana gelen sonuçlar ise hastalığın ilerlemesinde etkin rol oynamaktadır. Hastalığın ilerlememesi için öncelikle orbital mi intrakraniyal mi kompliaskon gösterdiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Belirlemenin ardından ise hangi tür yan etkinin ortaya çıktığının tespit edilmesi ve kısa süre içerisinde tedaviye başlanması gerekmektedir.

Lifting komplikasyonları

Lifting, tıbbın farklı alanlarında kullanılan kaldırma ya da germe operasyonlarına verilen genel bir isimdir. Bu işlemler son yıllarda sinüzit hastaları için de yapılmaya başlanmıştır. Sinüzit liftingi bilinenin aksine kulak burun boğaz uzmanları tarafından gerçekleştirilmemektedir. Operasyon için çene cerrahlarına danışmak gerekmektedir. Bu operasyonun her sinüzit hastasına uygulanmadı da bilinmektedir. Operasyon için hastaların sinüslerinin sarkması ve bu durum neticesinde kemik hacimlerinde büyük bir azalma gerçekleşmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen operasyon türleri ise açık ya da kapalı olarak yapılabilmektedir. Operasyonun ne şekilde yapılacağı uzman doktorların muayeneleri sonrasında belli olmaktadır.

Gerçekleştirilen her operasyonda bir takım komplikasyon riskleri bulunmaktadır. Sinüzit lifting komplikasyonlarına karşın da bundan dolayı bilinçli olunması gerekmektedir. Öncelikle herhangi bir sorun çıkmadan da işlemler tamamlanabilmektedir. Ancak sinüsler oldukça ince bir yapıdan meydana geldikleri için ameliyat sırasında bazı yırtıklar oluşabilmektedir. Oluşan komplikasyonların derecesi ise yırtıkların boyutlarına göre belli olmaktadır. Pek çok zaman içerisinde kendi kendine tedavi olmaktadır. Fakat operasyon sonrasında meydana gelen yırtılmalar da görülmektedir. Bu yırtılmaların fark edilmesinde hastaların ilgisinin önemi büyüktür. Hastalar aldıkları besinlerin ve sıvıların burunlarından geldiklerini hissettiklerinde acil olarak doktorlarına müracaat etmelidir. En yaygın olarak görülen komplikasyonlardan biri ise işlem sonrasında meydana gelen ödemdir. Ödemler, doktor tavsiyelerinin izlenmesi neticesinde belirlenen zaman içerisinde inerek yüzün eski formuna kavuşması sağlanmaktadır.